شیوه های پرداخت

 ۱ پرداخت کارت به کارت

کاربران وجه سفارش خود را به شماره کارت‌های ( ۶۰۳۷۷۰۱۵۰۲۵۲۲۹۵۳ بانک کشاورزی به نام احمد حسنی ) یا  قید شده در این قسمت کارت به کارت نمایند. جهت پرداخت به صورت کارت به کارت می‌توان از دستگاه های ATM (عابر بانک) و یا کارت به کارت اینترنتی استفاده کرد.

شماره حساب عمو آریا:

۶۰۳۷۷۰۱۵۰۲۵۲۲۹۵۳

بابنک کشاورزی بنام احمد حسنی

 نکات:

لطفا کد ارجاع را به شماره ۰۹۱۷۸۸۷۵۱۵۵ اس ام اس یا فیش را در واتس آپ نماید

خرید بالای ۵۰۰ هزار تومان هزینه ارسال شهری رایگان خواهد بود.